Jak zwalczać szkodniki na roślinach uprawnych?

Zwalczanie chemiczne za pomocą herbicydów jest od wielu lat ważnym narzędziem zwalczania chwastów w uprawach i na terenach przydomowych.

Wiele z dzisiejszych herbicydów jest bardziej skutecznych i selektywnych. Te cechy sprawiają, że są mniej szkodliwe dla środowiska, gdy są właściwie używane. Chociaż herbicydy są szeroko stosowane, niewiele osób rozumie, jak działają one, aby zwalczać niepożądane rośliny. Ogólnie rzecz biorąc, herbicydy są stosowane przed wzejściem lub po wzejściu roślin. Oznacza to, że stosuje się je przed lub po wyjściu chwastów z gleby i rozpoczęciu wzrostu.

Herbicydy przedwschodowe zabijają chwasty wkrótce po wykiełkowaniu lub pojawieniu się na powierzchni gleby. Herbicydy powschodowe zwalczają chwasty, które już rosną i są dobrze widoczne.

Niektóre herbicydy są nakładane na glebę i pobierane przez korzenie lub pędy sadzonek. Herbicydy stosowane na liście roślin mają działanie na liście, oraz na łodygi rośliny. Herbicydy o wysokim stopniu aktywności glebowej stosuje się zwykle przedwschodowo. Trzeba jednak pamiętać że w czasie suszy gleba jest twarda i środki mogą nie działać skutecznie na korzenie. Opryski dobrze będzie stosować na glebę wilgotną dzięki czemu związki zostaną dostarczone do korzeni, a następnie do całej rośliny.

Oczywiście tego rodzaju środki działają selektywnie to proces, w którym herbicyd kontroluje lub zabija niektóre rośliny, ale nie szkodzi innym. Selektywność może być tak prosta, jak zwalczanie roślin liściastych, ale nie traw.

Wiele nowych herbicydów ma bardziej wyrafinowaną selektywność, która rozróżnia kilka roślin liściastych lub kilka roślin trawiastych. Istnieją także herbicydy bez selektywności, takie jak Roundup, nazywane są nieselektywnymi – zwalczanie miotły zbożowej w zbożach ozimych. Te produkty zabijają wszystkie rodzaje roślin. Selektywność zwykle zależy od czasu lub umiejscowienia zastosowanego herbicydu. Większość herbicydów może być szkodliwa, nawet dla roślin normalnie tolerujących, jeśli dawka jest zbyt wysoka. Oczywiście zwalczanie szkodników należy przeprowadzać w określonym czasie, na opakowaniu znajdziemy dokładne wytyczne dotyczące dozowania.