Skuteczna ochrona roślin uprawnych

Jeżeli chcemy chronić nasze rośliny uprawne powinniśmy potraktować je odpowiednimi środkami. Bardzo często wykorzystuje się herbicydy, które niszczą chwasty, nasze rośliny nie będą wówczas musiały konkurować z nimi o wodę. Niektóre herbicydy przemieszczają się w roślinie. Herbicydy układowe przemieszczają się po wchłonięciu przez liście, łodygi lub korzenie. Herbicydy, które nie poruszają się po wejściu do…